Goodwill Made in Holland

Nederland is een van de succesvolste handelsnaties ter wereld. De ligging en de klimatologische omstandigheden van ons land zijn gunstig gebleken voor het ontwikkelen van een vrijzinnige handelsgeest. We hebben een 'klimaat' waarin ideeën sneller tot leven komen.

Maar hoe anticiperen we als natie op de problemen en uitdagingen, die zich binnen en buiten onze landsgrenzen steeds nadrukkelijker manifesteren? De wereldwijde crisis laat zien dat Nederland kwetsbaar is voor de geo-politieke en macro-economische ontwikkelingen. De grensoverschrijdende problemen rond migratie, grondstoffen en klimaatverandering, raken ons vroeg of laat allemaal. We maken deel uit van een groter geheel.

 

 

Goodwill made in Holland is een nationaal initiatief, een open ontmoetingsplaats voor reflectief denken, democratisch debat over ideeën, formuleren van voorstellen, vrije uitwisseling van ervaringen en het verbinden van organisaties, instellingen en denktanks die gericht zijn op het ontwikkelen van toekomstbestendige visies voor Nederland en de wereld. Het is ook een ontmoetingsplaats waarbij goede relaties tussen mensen onderling en tussen mensen en de aarde centraal staat. Onze wereld verandert in een gigantisch hoog tempo. Een wereld waar creativiteit en ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Een wereld vol kansen. Een wereld om te ontdekken, te beïnvloeden en te delen.

Burgerparticipatie

Organisaties

Overheden

 

Onze aanpak is om in 2016 we 50 tot 100 bedrijven, het liefst koplopers qua ambitie rond verduurzaming, te laten meedoen in dit project. Communicatie is een kernonderdeel van de aanpak. Zo zorgen we dat er een gesprek op gang komt tussen bedrijven, overheden en instellingen. Want het succes van verandering begint bij het enthousiasme van deze bedrijven. Omdat het Goodwill made in Holland-project perfect aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen of in het verlengde ligt van uw bedrijfsactiviteiten, nationaal of internationaal, levert het u mogelijk naamsbekendheid op.

 

 

Voor ons betekent deelname van uw organisatie een zinvolle en zakelijke bijdrage leveren aan de effectiviteit met als doel een transitie naar een duurzamer van in Nederland.

Heeft u interesse in deelname of wilt meer weten over het project, de achtergrond of sparren over de opties om een waardevolle invulling te geven aan ons project. Mail of bel Timo Tulizeo tulizeo@ziggo.nl , tel. 0641792947